Øystein sin fraværende side
Artig teori


Timeplan for gruppe kpro11

Jeg legger meg flat for det psyke hodet som har nøstet opp denne geniale konspirasjonsteorien.

Abraham Lincoln ble valgt til Kongressen i 1846.
John F. Kennedy ble valgt til Kongressen i 1946.

Abraham Lincoln ble valgt til president i 1860.
John F. Kennedy ble valgt til president i 1960.

Navnene Lincoln og Kennedy består begge av syv bokstaver.
Begge to var spesielt opptatt av folkets rettigheter.
Konene til dem begge mistet et barn mens de bodde i Det Hvite Hus.
Begge presidentene ble skutt på en fredag.
Begge ble skutt i hodet.

-Dette er interessant:

Lincolns sekretær het Kennedy.
Kennedy's sekretær het Lincoln.

Begge ble myrdet av sørstatsfolk. Begge ble etterfulgt av sørstatsfolk.
Begge etterfølgerne het Johnson.

Andrew Johnson, som overtok etter Lincoln, ble født i 1808.
Lyndon Johnson, som overtok etter Kennedy, ble født i 1908.

Johns Wilkes Booth, som myrdet Lincoln, ble født i 1839.
Lee Harvey Oswald, som myrdet Kennedy, ble født i 1939.

Begge attentatmennene brukte alle sine tre navn.
Begge navnene er på 15 bokstaver.

Booth løp fra et teater og ble pågrepet i en lagerbygning.
Oswald løp fra en lagerbygning og ble pågrepet i et teater.

Booth og Oswald ble myrdet før de ble stilt for retten.

Og her kommer det sprøeste :

En uke før Lincoln ble skutt var han i Monroe, Maryland.
En uke før Kennedy ble skutt var han i Marilyn Monroe !